ELIS  “ELIS” inregistrata OSIM cu marca M 2018 02508 / 29.08.2018,
certificată ORDA seria 799357BM Nr.09462 / 31.10.2018
 lasvegashelicopter
   ELIS este o platformă de lucru specializată, utilă pentru administratorii de imobile ce doresc ca într-un timp relativ scurt să întocmească documentele financiar-contabile şi administrative necesare activităţii specifice, în conformitate cu legislaţia în vigoare, folosind un sistem informatic modern de ultimă generaţie.
   ELIS acoperă toate aspectele importante pentru a realiza în mod simplu şi eficient documente complexe, bazat pe o procesare intensă a datelor introduse, corelaţii utile în sectorul contabil.
   Trebuie înţeles faptul că ELIS încearcă să ofere procesare complexă a unor date financiare într-un mod simplu şi uşor de utilizat.
   Sistemul vine cu o documentaţie detaliată pentru fiecare secţiune în parte, în scopul de a ajuta asimilarea rapidă a cunoştinţelor în utilizarea acesteia.
  Interfaţa este intuitivă, oferind posibilitatea administratorilor ca într-o perioadă record, de maxim 10 zile să stăpaneasca cunoştintele de bază spre a întocmi registrul de casă, bancă, listele de intreţinere, centralizatorul de cheltuieli, ştate de plată, foi vărsământ trezorerie în formatul standard util administraţiilor financiare, OP-uri bancare către furnizori utilităţi sau terţi.
   Prin utilizarea platformei ELIS odată cu definirea corectă a angajaţilor şi a ştatelor de plată, se generează automat declaraţia fiscală care apoi se editează, validează, semnează urmând a fi transmisă online spre validare către administraţia publică fiscală.
 • Introducere date primare: registrul de casă - se introduc chitanţele de încasare numerar, pe capitole contabile distincte, chitanţele de plată numerar furnizori, bonuri fiscale, ştate de plată, depuneri bancă, dispoziţii de plată, apoi se afişează în format standard registrul lunii de gestiune selectate;
  registru de bancă - operarea extraselor de cont, încasări bancare, plăţi din bancă, dobanzi, comisioane operaţiuni;
 • Modificări număr persoane / prezenţa se realizează în secţiunea persoane; aici se operează şi consumul de apă rece, apă caldă, conform cu fişele de consum aflate la dosarul lunar. Se poate utiliza secţiunea CONSUMURI APE/GAZ pentru o mai rapidă actualizare a datelor.
 • Secţiunea apartamente este utilă spre a introduce consumul de căldură bazat pe repartitori căldură, aflate pe fişele de căldură furnizate de către firmele de specialitate.
 • În secţiunea restanţieri se calculează automat restanţe la întreţinere cât şi fonduri specifice: rulment, reparaţii, taxă boxe.
 • În partea dreaptă a interfeţei principale se introduc detaliile de pe facturile de furnizori utilităţi, fond brut salarial lunar, cheltuieli ocazionale administrative, reparaţii accidentale, comisioane bancă, toate în conformitate cu documentele aflate la dosarul lunii de întreţinere.
 • Restanţieri pe luni este secţiunea specială pentru a defini penalităţi relativ la luna curentă, bazate pe selecţia datei calendaristice spre a institui noile valori bazat pe procentul propriu stabilit în asociaţia de proprietari.
 • Interfaţa oferă câteva secţiuni necesare spre a verifica fişe de apartamente, furnizori, e vorba de fişe analitice pentru a corecta diverse valori, când condiţiile o impun.
 • După ce se fac ultimele verificări legate de consum înregistrat de apometre faţă de consumul facturat (conform branşament imobil), se repartizează diferenţele de apă, dacă e cazul pe număr persoane, apartamente sau cotă indiviză, se intră în secţiunea management rapoarte pentru a genera listele finale.
 • Există două tipuri de liste: detaliate - ce arată coloane de costuri pe fiecare furnizor în parte, sau compacte, unde unele coloane sunt compactate pentru o mai uşoară lizibilitate a listelor lunare. În secţiunea management rapoarte se aşisează apoi centralizatorul de cheltuieli.
 • Secţiunea angajaţi este utilă spre a introduce în sistem persoanele angajate pe baza de contracte individuale de muncă, mandate, sau ocazionale convenţii prestări servicii.
 • În secţiunea parametrii listă lunară se stabileşte data de afişare, data scadentă, numele celor ce apar pe listă în partea de jos, nume coloane opţionale, stil de afişare liste.
   Pentru a beneficia de dreptul de utilizare platformă vă rugăm să completaţi formularul de mai jos cu datele dumneavoastră şi în cel mai scurt timp veţi fi contactat de un reprezentant al nostru spre a finaliza procedura de utilizare sistem.
   Important: platforma este proiectată să funcţioneze in stil cloud, o accesaţi de pe sistemul dvs cu orice browser de internet existent: Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari, Firefox Mozzila. Datele dumneavoastră sunt stocate pe un server performant, beneficiază de GDPR, asigurându-se atât confidenţialitatea lor cât şi consistenţa acestora. La cerere, când doriţi să închideţi contractul cu noi, datele se pot exporta şi furniza beneficiarului. Din acest motiv după cum puteţi remarca mai jos, dotarea tehnică nu trebuie să fie high-end.
Specificaţii tehnice:
 • Sistem PC, Apple MAC, desktop sau laptop, sisteme de operare: Windows, Mac iOS, LINUX, 2Gbytes RAM minim, Harddisk minim 128Gbytes, placă video standard;
 • Acces la internet cablu coax, ADSL, sau fibră optică;
 • Imprimantă A4 deskjet, inkjet sau laser;
Specificaţii comerciale:
 • Preţul de activare licenţă este o sumă fixă de 850 lei / an, în condiţiile în care aveţi o gestiune de maxim 500 apartamente / condominii; anual se mai achită 100 lei pentru menţinere cont activ; nu contează câte asociaţii aveţi în gestiune patrimonială, suma este doar de 850 lei/an prima oară la activare cont online. Spre exemplu daca aveţi actualmente doar 200 apartamente în gestiune, puteţi să mai preluaţi încă două gestiuni sau mai multe până la limita de 500 apartamente în aceeaşi sumă. Noi practic oferim contra cost utilizarea platformei ELIS în condiţiile comerciale expuse. În acelaşi cost intră reglarea semestrială a situaţiei de activ şi pasiv din balanţa contabilă. Beneficiaţi de acest serviciu suplimentar spre a defini corect balanţa semestrială ce urmează să o depuneţi la birourile specializate ale primăriilor de care apartineţi.
 • Pentru cazurile în care deţineţi în gestiune mai mult de 500 de apartamente sau condominii avem o ofertă comercială avantajoasă tip franciză, detaliile comerciale urmând a fi stabilite la sediul societăţii noastre.
Nume:
Prenume:
Telefon:
Email:
Număr apartamente:
Strada:
Nr. stradă:
Cod poştal:
Oraş:
Judeţ / Sector:
 
   Odată ce deveniţi client platformă ELIS beneficiaţi de suport tehnic 24 de ore / zi, preferabil prin solicitări email: tdsoftadm@gmail.com.
   Deasemenea veţi avea acces la documentaţie completă online pentru a asimila cât mai uşor, eficient şi rapid utilizarea interfeţei software.